Výmeny a reklamácie

Výmena a vrátenie tovaru

Vážený zákazník, v prípade zakúpenia tovaru, ktorý nespĺňa Vaše požiadavky, alebo požadujete výmenu tovaru za väčšiu, či menšiu veľkosť, postupujte podľa nasledujúcich informácií.
 
tovar musí byť doručené najneskôr do 14 dní od dátumu prevzatia na adresu:
 
Firma L.G.R., s.r.o.
(Joyas.sk)
V oblouku 115
Čestlice, 251 01
 
tovar musí byť nepoužívané a vrátené v pôvodnom balení (krabička, visačka s označením produktu, priložené certifikáty). V prípade, že tovar vrátený predávajúcemu bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Kupujúci berie na vedomie, že výšku náhrady škody určí predávajúci s ohľadom na stav vráteného tovaru, pričom ak bude tovar vyhodnotené predávajúcim ako ďalej nepredajné, je výška náhrady škody rovná výšku kúpnej ceny. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
tovar prosím zabaľte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu (odporúčame poistiť)
priložte kópiu faktúry a vyplnený formulár, ktorý je nevyhnutný na prijatie a následné kladnému vybaveniu výmeny na stiahnutie TU
balík môže byť zaslaný ľubovoľným prepravcom
o prijatí balíku budete informovaný / a e-mailom, prípadne telefonicky
 

Reklamácia a poškodený tovar

V prípade, že tovar prišlo poškodené, alebo sa jedná o výrobnú vadu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 
priložte kópiu dokladu (nie starší 2 rokov) a vyplnený formulár, ktorý je nevyhnutný na prijatie a následné kladnému vybavenie reklamácie na stiahnutie TU
tovar spoločne s kópiou dokladu a reklamačným formulárom zašlite na adresu:
 
Firma L.G.R., s.r.o.
(Joyas.sk)
V Oblúka 115
Čestlice, 251 01
  • balík môže byť zaslaný ľubovoľným prepravcom (odporúčame poistiť)
  • o prijatí balíku budete informovaný / a e-mailom, prípadne telefonicky
Prijímame iba reklamácie v súlade § 619 obč. zák. Tovar nesmie byť poškodený mechanicky, alebo nesprávnym používaním. Musí byť správne udržiavané. Ďalej podľa § 599 obč. zák. reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne, už pri prvom náznaku akejkoľvek vady. Reklamácia sa navztahují na bežné opotrebenie materiálu.